Šta je podznak u horoskopu?

Horoskopski znak koji se nalazio na najistočnijoj tački horizonta u vrijeme vašeg rođenja je ascendant ili podznak. Ta promjena nastupa, otprilike, svaka dva sata.
Ove cikluse jasno prikazuje tabela podznaka. Čak i pet minuta kasnije rođeni blizanac može da ima drugi podznak koji će napraviti razliku u horoskopu i u njegovom karakteru.
Formula za ručno izračunavanje podznaka je kompleksna i podrazumjeva upotrebu više tabela. Stoga je kreiran Podznak Kalkulator da bi vam omogućio besplatno i brzo izračunavanje podznaka unošenjem datuma i vremena rođenja. Takođe, ovdje možete pročitati tumačenje svakog od dvanest podznaka u horoskopu.

"Reci mi šta si u podznaku i reći ću ti kakav si."

Podznak
Kalkulator

Unesite datum i vrijeme rođenja

:

PAŽNJA: Izračun je validan samo za rođene unutar našeg regiona.

Određivanje podznaka

Određivanje znaka koji se uzdizao na istočnom horizontu u trenutku vašeg rođenja je najteži dio u procesu pravljenja natalne karte. Sve što treba da uradite jeste da zamislite gdje je bilo Sunce i već ste na pola puta da saznate svoj podznak ili Ascendent. Ova dva izraza često se koriste kao sinonimi iako se izraz Ascendent odnosi na tačan stepen na horizontu, dok je podznak samo znak Zodijaka.

Putanja po kojoj se kreću Sunce i planete dok prelaze preko neba okružuje Zemlju kao ogromna traka. Ta traka je podjeljena na 12 segmenata, po jedan za svaki znak Zodijaka. Okrećući se svakoga dana oko svoje ose, Zemlja se rotira pored svakog od tih segmenata, odnosno svih 12 znakova za 24 sata. Segment koji izgleda da se pojavljuje na horizontu u trenutku vašeg rođenja naziva se podznak. Podznak se mjenja približno na svaka 2 sata, mada i geografska širina ima izvjesnog uticaja, pa tako neki znakovi traju duže od drugih. Vrijeme rođenja određuje podznak.

Podznaci horoskopa

Pročitajte tumačenje podznaka u horoskopu